Upphandling av nytt intranät

Avser nytt intranät till Mariehamns stad 2014. Upphandlingen är avslutad och kontrakt har tilldelats Sininen meteoriitti.

Upphandlingen gäller implementering av ett nytt intranät för Staden. Upphandlingsunderlaget är indelat i två delar; en huvuddel som omfattar en lägsta nivå på funktionalitet för genomförandet (se bifogad kravbeskrivning ”Kritiska” krav, Bilaga 2) och en tilläggsdel som innehåller tilläggsfunktioner, som inte är kritiska för implementeringen (se bifogad kravbeskrivning kolumn ”Viktiga” krav och ”Bra att ha” krav, se Bilaga 2). Delanbud accepteras inte.

Anbud skall inlämnas senast 25.11.2013 klockan 14.00.

Skriftliga anbud märkta ”Nytt intranät” ska lämnas in i sluta kuvert till adressen:

Mariehamns stad, Finanskansliet
Pb 5, AX-22101 Mariehamn

På kuvertet skall även framgå avsändarens kontakt- och adressuppgifter.
Anbudshandlingar kan hämtas under "Hitta snabbt".

Sidan uppdaterades