Hybridbil

Vill ni vara med och lämna anbud avseende personbil av typen hybrid(fullhybrid)?

Mariehamns stad inbjuder till anbudsgivning gällande 1 st hybridbil.

Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande med sista anbudsdag 06.05.2016.

Finansieringsmodell
Leasing (finansiell leasing). Fast månadsavgift under avtalsperioden.
I månadskostnaden ska helförsäkring, service och garantireparationer, fabriksgaranti, rostskyddsgaranti och vägassistans samt batterigaranti eller minst 100 000 km.

Garanterat återköpsvärde ska tillämpas. Leverantören anger det garanterade återköpsvärdet som restvärdet i svarsformuläret (Bilaga 1).

Kontrakt tilldelas den leverantör som enligt Mariehamns stads socialförvaltnings bedömning kan tillhandahålla en bil som uppfyller samtliga ställda krav under hela kontraktsperioden och till den månadskostnaden som innebär det totalekonomiskt mest fördelaktigaste kontraktet för förvaltningen.

Förfrågningsunderlag med tillhörande kommersiella villkor, Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling JYSE 2014 TJÄNSTER, Svarsformulär innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Förfrågningsunderlaget omfattar följande bilagor:

Det åligger anbudsgivare att före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag erhållits.

Avtalsperiod
Fr.o.m. avtalstecknande 36 månader (3-år), med möjlighet till en förlängningsoption för Mariehamns stad att förlänga avtalet med 12 månader (1) år.

Avsikten är att avtal tecknas med en (1) leverantör till Mariehamns stad.

Tilldelningsbeslut
Beslut om vilken leverantör beställaren avser teckna avtal med, beräknas kunna fattas under maj 2016.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag tillhandhålls på denna upphandlingsannons sida, under Mariehamns stads hemsida och aktuella upphandlingar. Anbudsgivare hämtar underlaget på annonsens webbplats.

Vi emotser Ert anbud med intresse.

    Sidan uppdaterades