Försäljningsplatser för glasskiosk

Mariehamn stad bjuder ut försäljningsplatser på Lilla holmen och Nabben under tiden 01.06 -31.08 2016.

Upphandlande enhet
Samhällstekniska avdelningen, markenheten

Kontaktperson för frågor
Anne Nordblom, tfn. 531562, e-post: anne.nordblom@mariehamn.ax

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande.

Upphandlingens omfattning och bedömning
Bedömningen av offerter sker dels utifrån anbudssumman som skall ges exkl. moms, dels utifrån anbudsgivarens koncept, inkl. öppethållning.
Staden förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta givna anbud.

Adress till vilken anbud skall skickas 
Mariehamns stad
Samhällstekniska avdelningen, markenheten
Elverksgatan 1
22100 Mariehamn

Sista datum för inlämnande av anbud
Slutna anbud märkta ”Glassplats” inlämnas senast den 25.04.2016.

 

Sidan uppdaterades