Förnyande av betongggolv i Räddningsverket

Utrivning av befintligt golv samt gjutning av nytt golv. Montering av golvvärme och avloppsrör. Yta 284 m2.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, fastighetsavdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Krav som ställs på leverantören
Se bifogad anbudsförfrågan

Upphandlingens uppskattade värde
Under 100 000 € exkl. moms.

Kontaktperson för frågor
Göran Seffer, tfn. 0457 522 1792, e-post: goran.seffer@mariehamn.ax

Datum för när svar på frågor publiceras
29.6.2016

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Fastighetsavdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller e-post: goran.seffer@mariehamn.ax

Märk anbudet "
Räddningsverket 66213"

Sista datum för inlämnande av anbud
4.7.2016 kl.1500

Sidan uppdaterades