Entreprenadanbud för daghemmet Wäktars

Kortfattat omfattar arbetet rivning av befintliga betonggolv samt gjutning av nya golv med värmeslingor i daghemmet Wäktars. Ny dränering och delvis nya innerväggar. Målning och mattläggning ingår. I anbudet skall ingå mark-, byggnads-, målnings- och mattläggningsarbeten.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, fastighetsavdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Anbudshandlingar och krav på anbudsgivare erhålles av:

Göran Seffer, tfn. 018-531 522 eller 018-0457 522 1792
e-post: fastighet(fastighet@mariehamn.ax)@mariehamn.ax(fastighet@mariehamn.ax)

Sista datum för frågor
10.4.2017

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Fastighetsavdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller e-post: fastighet@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
18.4.2017

Sidan uppdaterades