Entreprenad

Entreprenad gällande gatuombyggnadsarbeten för del av Storagatan

Upphandlande enhet
Samhällstekniska avelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll
Gatuombyggnadsarbeten för del av Storagatan. Anbudshandlingar kan avhämtas från Infrastruktursektorns kontorshus i informationen, Elverksgatan 1.

Frågor om upphandlingen
Övrig info av projektchef Håkan Lindén tfn 531 560.

Sista anbudsdag
Slutet anbud märkt ”Storagatan” skall vara beställaren tillhanda senast onsdag
den 10 februari 2016 kl 12.00 under adress:

Mariehamns stad
Samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sidan uppdaterades