Bergvärmepumpsanläggning Odalgården

Fastighetsavdelningen begär in anbud på byte av Odalgårdens bergvärmepumpsanläggning samt DUC för styrning och övervakning.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, fastighetsavdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Jonas Smedman, tfn. 018-531 526 eller 018-0457 529 2941
e-post: j
onas.smedman@mariehamn.ax

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Fastighetsavdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller e-post: fastighet@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
27.3.2017

Sidan uppdaterades