Anbudsförfrågan för paketbilar

1.   Upphandlingsobjekt

2 st. nya små paketbilar med framhjulsdrift eller alternativt med fyrhjulsdrift.

2.  Offererade bilar skall uppfylla följande tekniska krav (skall-krav):

  1. Lastutrymme minst 2,8 m3.
  2. Dieselmotor med minst Euro 5 miljöklass.
  3. Motoreffekt minst 70kW.
  4. Växellåda automat eller s.k. robot.
  5. Bilen är försedd med en dragkrok.
  6. Bilen är försedd med en klimatanläggning.

3.  Finansieringsmodell

Leasing (finansiell leasing). Fast månadsavgift under avtalsperioden.

4.  Upphandlande enhet

Mariehamns stad, VA-verket
FO-0205071-4

5.  Kontaktperson och ansvarig handläggare för upphandlingen

Samhällsteknisk chef Jouni Huhtala
e-post: jouni.huhtala@mariehamn.ax
Tfn 0457 548 3045

6.  Avtalsperiod och körda km per år

Leasingavtal på 36 månader (3-år).
Avtal räknas för 15000 km/år. 

7.  Alternativa anbud

Alternativa anbud begärs för paketbil med fyrhjulsdrift som uppfyller skall-krav enligt punkt 2 ovan.

8.  Leveranstid

Tidtabell för leverans enligt en separat överenskommelse

9.  Pris

Samtliga anbudspriser ges i euro exklusive moms.

10.  Inlämnade av anbud

Anbudet skall skickas i slutet kuvert till följande adress:

Mariehamns stad
VA-verket
Elverksgatan 1
22100 Mariehamn

Eller per e-post: jouni.huhtala@mariehamn.ax

11.  Anbudstidens utgång

Anbud skall vara Mariehamns stads VA-verk tillhanda senast måndagen 15.02.2016 kl16.00.  Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång prövas inte.

12.  Anbudets giltighetstid

Giltighetstid för inlämnade anbud bör vara minst en månad.

13.  Övrigt

Förfrågningsunderlaget publiceras även på stadens webbsida (www.mariehamn.ax) för aktuella upphandlingar.

Anbudsgivare förutsätts ha skött sina skyldigheter vad avser betalning av skatter, socialskyddsavgifter, pensionsförsäkringsavgifter samt övriga lagstadgade skyldigheter i anslutning till sin verksamhet.  

14.  Utvärdering av anbud

Den upphandlande enheten förbehåller sig rätten att anta anbud för en eller två paketbilar i någondera av de två kategorierna framhjulsdrift eller fyrhjulsdrift eller att avslå alla erhållna anbud.    

Med beaktande av villkor ovan och under förutsättning att inkomna anbud uppfyller alla skall-krav enligt punkt 2 antas anbud med lägsta månadspris.

Sidan uppdaterades