Anbudsförfrågan vinterunderhåll

Samhällstekniska avdelningen begär in anbud på vinterunderhåll av vissa gator, gång-och cykelvägar samt parkeringsytor.

Upphandlande enhet
Samhällstekniska avdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktpersoner och frågor
Förfrågningar riktas till:

Stefan Nordas
Tfn 531 572
E-post: stefan.nordas@mariehamn.ax

Håkan Lindén
Tfn 531 560
E-post: hakan.linden@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
Anbuden skall vara inlämnade på bifogat formulär till Infrastruktursektorns kansli senast den 21.09 kl.12.00 i slutet kuvert märkt ”Vinterunderhåll” på adressen:

Mariehamns stad
Infrastruktursektorn, kansliet
Elverksgatan 1, våning 3
AX-22100 Mariehamn

Sidan uppdaterades