Anbudsförfrågan renovering av isbanemaskin

Enheten för fritidsanläggningarna begär in anbud på renovering av isbanemaskinen till Islandia. 

Kort beskrivning av upphandlingen
Fabriksrenovering av nuvarande isbanemaskin, Zamboni 552. Årsmodell 1999. Till höger finns hela anbudsförfrågan. 

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, Enheten för fritidsanläggningarna

Upphandlingens värde
Understiger EU:s tröskelvärde

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Lennart Axelsson, tfn 018-531440, e-post lennart.axelsson@mariehamn.ax

Datum för när svar på frågor publiceras
5.3.2016

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Kultur och fritid
Pb 76
AX-22101 Mariehamn

eller till e-post lennart.axelsson@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
10.3.2016 kl. 15.00

Sidan uppdaterades