Anbudsförfrågan på midjestyrd kompaktlastare

Mariehamns stads enhet för idrottsanläggningarna begär offert på midjestyrd kompaktlastare 

Indformation gällande krav med mera finns under hitta snabbt till höger.                                                                                          

Frågor

Besvaras av Lennart Axelsson tel. 531 440 e-post lennart.axelsson@mariehamn.ax

Upphandlingsform

Värdet av upphandlingen är under EU: tröskelvärde och genomförs som en selektiv upphandling i enlighet med Mariehamns stads upphandlingsanvisningar.

Innehåll

Innehållet för offerten framgår ur handlingen för kompaktlastaren till höger. 

Pris

Samtliga belopp skall vara angivet exklusive moms och priset i euro belopp.

Urvalskriterium

Vid genomgång av offerterna ser vi på den mest totalekonomiska offerten med följande urvalskriterium:

-          Uppfyllelse av skall kraven

-          Pris

-          Leveranstid.

Inlämnande

Offerten skall vara idrottsanläggningarna till handa senast 23.11. 2016 kl. 12.00

Per post: 
Mariehamns stad
Kultur- och fritidssektorn 
Pb 76 
22101 Mariehamn

Märk kuvertet: Anbud kompaktlastare

Inlämnande sker per e-post till lennart.axelsson@mariehamn.ax. Offerter inlämnande efter utsatt tid kommer icke att beaktas.

Val av offert

Mariehamns stads enhet för idrottsanläggningar förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta offerter.

 Mariehamn den 9.11.2016

Sidan uppdaterades