Anskaffning av 1 st pickup

Inköp av 1 st pickup/supercab.

Upphandlande enhet
Samhällstekniska avdelningen

Kontaktperson för frågor
Stefan Nordas, tfn. 531572, e-post: stefan.nordas@mariehamn.ax

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande. Förfrågan har skickats till 7st bilförsäljare på Åland.

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
30.000 – 35.000 €

Adress till vilken anbud skall skickas 
Mariehamns stad
Samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
22100 Mariehamn

Sista datum för inlämnande av anbud
11.4.2016

Sidan uppdaterades