Anbudsförfrågan krossgrus

Se fullständig anbudsförfrågan och bilagor under Hitta snabbt.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens uppskattade värde
200.000 – 220.000 € exkl.moms.

Frågor om upphandlingen
Arbetschef Stefan Nordas, tfn 018 531 572
e-post: stefan.nordas@mariehamn.ax

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sista anbudsdag
Anbud skall vara oss tillhanda senast den 26.4.2018 kl. 12:00.

Sidan uppdaterades