Anbudsförfrågan gällande utegym till Idrottsparken

Mariehamns stad enheten för idrottsanläggningar begär här med in anbud på utegym till Idrottsparken i Mariehamn.

Upphandlande enhet
Enheten för idrottsanläggningar

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll
Utegym till Idrottsparken i Mariehamn

Handingar
Handlingar gällande upphandlingen hittar du Hitta snabbt till höger. 

Frågor om upphandlingen
Mer information ges av Lennart Axelsson, tel. 531 440, e-post lennart.axelsson@mariehamn.ax

Sista anbudsdag
Anbudet i slutet kuvert märkt "Anbud utegym" skall vara enheten för idrottsanläggningarna till handa senast 25.4.2017 kl. 12.00. Postadress Mariehamns stad, Kultur- och fritid, Pb 76, 22101 Mariehamn

Sidan uppdaterades