Anbudsförfrågan för klättervägg på Uncan

Mariehamns stad enheten för ungdomsarbete begär här med in anbud på klättervägg till ungdomsgården Uncan i Mariehamn.

Upphandlande enhet
Enheten för ungdomsarbete

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll
Klätterväg till ungdomsgården Uncan.

Handingar
Handlingar gällande upphandlingen hittar du Hitta snabbt till höger. 

Frågor om upphandlingen
Mer information ges av Patrik Eriksson, tel. 531 450, e-post patrik.eriksson@mariehamn.ax

Sista anbudsdag
Anbudet i slutet kuvert märkt "Klättervägg till ungdomsenheten" skall vara enheten för ungdomsarbete till handa senast 21.4.2017. Postadress Mariehamns stad, Ungdomsgården Uncan, Norra Esplanadgatan 8, 22100 Mariehamn

Sidan uppdaterades