Anbudsförfrågan bowlingmaskiner

Mariehamns stad kultur- och fritidssektorn begär här med in anbud gällande byte av bowlingmaskiner och klotreturer till Idrottsgårdens bowlinghall.

Upphandlande enenhet
Enheten för fritidsanläggningarna

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
250 000 euro exklusive moms. 

Handlingar
Handlingar gällande upphandlingen hittar du under Hitta snabbt till höger. 

Kontaktperson gällande frågor
Christoffer Sundman, tfn +358 18 531 651, e-post: christoffer.sundman@mariehamn.ax 

Adress till vilket anbuden skickas
Mariehamns stad, kultur- och fritidsnämnden
Pb 76 
22100 Mariehamn

Märk kuvertet  "Anbud bowlingmaskiner"

Anbud per e-post eller fax godkännes ej. 

Sista datum för inlämmnande av anbud
6.9.2016 kl. 16.00

Sidan uppdaterades