Anbudsbegäran trottoarombyggnad

Anbudsbegäran avseende TROTTOAROMBYGGNAD VID SKILLNADSGATAN-NORRAGATAN inklusive VÄSTRA SKOLGATAN. Samhällstekniska avdelningen begär anbud på rubricerade projekt i enlighet med nedan och i förfrågningsunderlaget ingående handlingar.

Upphandlande enhet
Samhällstekniska avdelningen, Markenheten

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll
Ombyggnad av trottoarer. Skilda anbud för respektive objekt.

Handlingar
Handlingar erhålls från Håkan Lindén tfn 531 560, e-post hakan.linden@mariehamn.ax.

Frågor om upphandlingen
Förfrågningar under anbudstiden besvaras av Projektchef Håkan Lindén tfn 531 560 alt e-post: hakan.linden@mariehamn.ax.

Sista anbudsdag
Slutna anbud märkta ”ombyggnad trottoarer” skall lämnas till beställaren senast 2 juni 2017 kl 12.00 under adress:

Samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sidan uppdaterades