Anbudsbegäran avseende TORGTAK PÅ TORGET I MARIEHAMN

Samhällstekniska avdelningen begär anbud på rubricerade projekt i enlighet med nedan och i förfrågningsunderlaget ingående handlingar.

Upphandlande enhet
Samhällstekniska avdelningen, Markenheten

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll
Uppförande av Torgtak.

Handlingar
Handlingar erhålls från Håkan Lindén tfn 531 560, e-post hakan.linden@mariehamn.ax., alternativt Infrastrukturdirektör
Kai Söderlund tfn 531 500, e-post kai.soderlund@mariehamn.ax.

Frågor om upphandlingen
Förfrågningar under anbudstiden besvaras av Projektchef Håkan Lindén alt Infrastrukturdirektör Kai Söderlund

Sista anbudsdag
Slutna anbud märkta ”Torgtak” skall lämnas till beställaren senast
14 augusti 2018 kl 12.00 under adress:

Samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX 22100 Mariehamn

 

 

 

Sidan uppdaterades