Anbud varvtalsreglering av köldbärarpumpar till Islandia

Enheten för idrottsanläggningarna begär in anbud på varvtalsreglering av köldbärarpumparna i Islandia.

Arbetet omfattar demontering av en befintlig pump och pumphus samt montering av en ny pump och pumphus. Installation av fastighetsautomatik samt programering av de för styrningen. Mera information finns i anbudsförfrågan till höge runder Hitta snabbt. 

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, enheten för idrottsanläggningarna

Upphandlingsförfarande 
Öppet förfarande

Krav som ställs på leverantören

Kontaktperson för frågor
Jonny Sederström tfn 531 441, e-post: jonny.soderstrom@mariehamn.ax
Anders Ahlström tfn 531 446, e-post: anders.ahlstrom@mariehamn.ax

Adress till vilket anbud skickas
Mariehamns stad
Enheten för idrottsanläggningarna
Pb 76
AX-22101 Mariehamn

Eller e-post idrottsparken@mariehamn.ax

Märk anbudet "Varvtalsreglering av köldbärarpumparna till Islandia"

Sista datum för inlämnande av anbud
30.6.2016 kl. 16.00

Anbudstiden förlängs till den 30.6.2016. 

Sidan uppdaterades