Anbud förnyelse av tätskikt på Islandias yttertak

Enheten för fritidsanläggningarna begär in anbud på ny tätskikt på Islandias yttertak. 

Kort beskrivning av upphandlingen
Entreprenaden omfattar nyläggning av takfilt på Islandias yttertak, byte av stuprör samt utföra mindre plåt och elarbeten.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, Enheten för fritidsanläggningarna

Upphandlingens värde
Understiger EU:s tröskelvärde

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Lennart Axelsson, tfn 018-531 440, e-post
lennart.axelsson@mariehamn.ax eller
Jonny Sederström, tfn 018-531 441, epost jonny.sederstrom@mariehamn.ax

Datum för när svar på frågor publiceras
9.5 .2016

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Kultur- och fritidssektorn
Pb 76
AX-22101 Mariehamn

Sista datum för inlämnande av anbud
13.5 .2016 kl. 15.00

Sidan uppdaterades