Miljöinventering, fladdermöss

Offertförfrågan angående fladdermusinventering inför planläggning av Styrsö holme.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, Stadsarkitektkansliet

Sista datum för inlämnande av offert
15.3.2018

Se offertförfrågan och bilagor under Hitta snabbt.

Sidan uppdaterades