Skötsel av gårdsplaner

Mariehamns stad inbegär anbud på skötsel av gårdsplaner tillhörande en del av stadens fastigheter.

Föremål för upphandlingen

Anbud på skötsel av gårdsplaner tillhörande en del av stadens fastigheter. Arbetet omfattar inte gräsklippning.

Kontakta fastighetsavdelningen för erhållande av anbudshandlingar.


Upphandlande enhet

Mariehamns stad, fastighetsavdelningen

Kontaktperson för frågor

Patrik S Eriksson, tfn 018 531 523, e-post: patrik.s.eriksson@mariehamn.ax 

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande

Adress till vilken anbud ska skickas

Mariehamns stad, fastighetsavdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sista datum för inlämnade av anbud

Slutna anbud märkta ”Gårdsplaner” inlämnas senast den 28 mars 2019 kl. 15 00.

Sidan uppdaterades