Parkeringsnorm för bil i Mariehamn

Godkänd av stadsfullmäktige 25.03.2008.

Verksamhet fyllnad Zoner centrum Övriga staden
Bostäder   1 bpl/85 m² v.y. 1,2 bpl/lgh
– Egnahem   1 bpl/bostad 2 bpl/tomt
Handel   1 bpl/50 m² v.y. 3 bpl/100 m² v.y.
Kontor   1 bpl/40 m² v.y. 3 bpl/100 m² v.y.
–I gatunivå
mot gata
  1 bpl/30 m² v.y.
 
 
Restaurang,
caféer
  1 bpl/10 sittplatser
 
1 bpl/10 sittplatser
 
Hotell   3 bpl/10 gästrum 3 bpl/10 gästrum
Skolor   7 bpl/10 anställda 7 bpl/10 anställda
Undervisning   3 bpl/10 elever ö. 18 år 3 bpl/10 elever ö. 18 år
Samlingslokaler,
biograf, teater
  1 bpl/10 sittplatser
 
1 bpl/10 sittplatser
 
Industri, hantverk   6 bpl/10 anställda 6 bpl/10 anställda
Idrottsanl.   2,5 bpl/10 åskådare 2,5 bpl/10 åskådare
K-hus
 
  1 bpl/200 m²
påbörjad våningsyta
1 bpl/200 m²
påbörjad våningsyta
Kvartersmark
betecknad
med A
  Antalet bilplatser bestäms utgående från en av sökanden
företedd utredning baserad på stadens p-normer
 

Utbyggs på samma tomt restaurang, caféer eller konferensutrymmen i anslutning till hotell får vid beräkningen av bilplatsbehovet för dessa utrymmen avdras ett antal sittplatser som motsvarar 2 gånger hotellanläggningens gästrumantal.

Sidan uppdaterades