Cykelparkeringsnormer för Mariehamn

Godkänd av stadsfullmäktige 25.03.2008.

Verksamhet fyllnad Hela staden
Bostäder   2 cpl/lgh
Handel   1 cpl/ 150 m² v.y.
Kontor   1 cpl/ 150 m² v.y.
Restauranger, caféer   1 cpl/15 sittplatser
Hotell   1 cpl/200 m² v.y.
Skolor, undervisning   1 cpl/3 elever
Samlingslokaler,
biograf, teater
  1 cpl/20 personer
 
Industri, hantverk   0,80 cpl/100 m² v.y.
Idrottsanläggning   1 cpl/20 personer
Kvartersmark betecknad
med A
 
  Antalet cykelplatser bestäms utgående från
en av sökanden företedd utredning
baserad på stadens p-normer

 

På egen tomt skall reserveras tillräckligt med utrymme för parkering och förvaring av cyklar. Besöksparkering bör placeras i närheten av entréer. Arbetsplatsparkering bör placeras i väderskyddade cykelställ ev. låsbara.

På gata kan en viss besöksparkering placeras enligt stadsstyrelsens direktiv.

Bostadsparkering bör kunna placeras dels i närheten av entré och dels i förvaring.

Sidan uppdaterades