Försäljning och arrendering

De nuvarande reglerna för tomtutgivning (prissättning, utgivning, försäljning och arrende) har godkänts av stadsfullmäktige och trädde i kraft den 31 maj 2013.

Enligt reglerna kommer ca 50 % av egnahemstomterna att säljas på auktion, medan resten kommer att ges ut till fast pris med efterföljande lottning i de fall det är flera sökande till samma tomt. Tomterna till fast pris kan du välja om du vill arrendera eller köpa.

Flerbostadstomter kommer i första hand att ges ut för köp genom öppet anbudsförfarande medan industri- och affärstomter enbart ges ut på arrende till fast pris.

Vid reservering av tomt tas en avgift, som inte återbetalas. Avgiften är 100 euro för egnahemstomter, för övriga tomter är den beroende av tomtens byggrätt. En ny reservationsavgift tas även ut vid eventuell förlängning av reservationstiden.

Sidan uppdaterades