§ 5 Avgifter för rivningslov

Enligt 29 § i plan- och bygglagen får en byggnad inte rivas utan tillstånd om byggnadsförbud utfärdats för att upprätta eller ändra en detaljplan.

5.1 Rivning av byggnad i särskilt förfarande med rivningslov:
Avgiften för tillsyns- och inspektionsuppgifter är 212,35 euro per byggnad.

5.2 Rivning av en byggnad så att det ingår i bygglovsansökan:
Avgiften för tillsyns- och inspektionsuppgifter är 105,30 euro per byggnad.

Enligt 69 § i plan- och bygglagen ska rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad anmälas skriftligen, om rivningen inte kräver tillstånd.

5.3 Anmälan om rivning av byggnad:
Behandlingsavgiften är 174,10 euro per rivningsanmälan.

Sidan uppdaterades