Avgiftsgrunder för byggnadstillsyningsmyndighetens uppgifter

Godkända av stadsfullmäktige 13.06.2017 att gälla fr.o.m. 01.01.2018.

Sidan uppdaterades