Vik. lektor i biologi och geografi

Vik. lektor i biologi och geografi till Strandnäs skola för tiden 26.9.2018 - 14.06.2019, med ev förlängning.

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du är en flexibel lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav för lärare framgår i Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom bildningsväsendet (FFS 986/1998).

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag och hälsointyg.

För mer information: Rektor Mikael Rosbäck tel. +358 (0)18 531 340/0457 5958596 eller mikael.rosback@mariehamn.ax

Ansökan inlämnas senast:  24.08 kl. 15.00 med behörighetsintyg och CV.
Adress:  mikael.rosback@mariehamn.ax eller Strandnäs skola, Nabbvägen 12, 22100 MARIEHAMN

Sidan uppdaterades