Specialklasslärare tidsbunden

En specialklasslärare till Strandnäs skola för tiden 01.08.2019-31.07.2020

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du är en flexibel lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Behörighetskrav för lärare framgår i Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom bildningsväsendet (FFS 986/1998).

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag och hälsointyg.
För mer information angående speciaklasslärartjänsten

Rektor Mikael Rosbäck tel. +358 (0)18 531 340/0457 5958596 eller mikael.rosback@edu.mariehamn.ax

Ansökan med behörighetsintyg och CV skall vara skolan tillhanda senast fredag 27.05.2019 kl. 15.00.
Adress:  mikael.rosback@edu.mariehamn.ax eller Strandnäs skola, Nabbvägen 12, 22100 MARIEHAMN

Sidan uppdaterades