Socialservicechef

Socialservicechef till socialförvaltningen

Till socialservicens verksamhetsområden hör vuxensocialarbete, barnskydd, handikappservice, integration, specialomsorg, beroendemottagningen, fältare och Tallbacken. Avdelningen samarbetar med många andra kommuner och myndigheter med därtill hörande administration och avtal.

Du fungerar som avdelningschef med ansvar för avdelningens verksamhetsmål, ekonomi och utveckling av verksamheten. Personalen uppgår till 35 personer och budgeten är ca 11 miljoner euro.

Du ingår i socialsektorns ledningsgrupp tillsammans med barnomsorgschefen och äldreomsorgschefen. Du bereder ärenden till socialnämnden och deltar som sakkunnig i nämndmöten.

Vi förutsätter socialarbetarbehörighet, dokumenterad ledarskapsförmåga och erfarenhet av kommunal förvaltning och ekonomi. Förmåga att organisera, prioritera och strukturera är egenskaper som är nödvändiga i en verksamhet som är i ständig utveckling.

Anställningen är en ordinarie tjänst med tillträde 1.4.2019. Prövotiden är sex månader.

För mera information: Socialdirektör Susanne Lehtinen, tfn +358 18 531701 eller +358 457 361 3292.

Ansökan med CV, kan skickas till susanne.lehtinen@mariehamn.ax eller till adressen Socialförvaltningen, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn

Ansökan ska vara märkt ”Socialservicechef” och vara oss tillhanda senast 1.3.2019 kl.15.00.

Sidan uppdaterades