Omvårdnadsledare vik. 2 st

ÄLDREOMSORGEN SÖKER NYA MEDARBETARE OCH HOPPAS ATT DU ÄR DEN VI SÖKER!

Du är en engagerad och ansvarstagande person med ett genuint intresse av att arbeta främst med äldre. Du trivs med självständiga arbetsuppgifter där Du tar egna initiativ men arbetar också gärna i team. Vi arbetar enligt principen att genom att utveckla och tillvarata kompetensen bland medarbetarna blir vi mer effektiva och når våra mål. Inom äldreomsorgen vill vi ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

VI SÖKER TILL TROBERGSHEMMET

1 omvårdnadsledare t.f, 100% från mars/ april 2019-31.12.2020

Vi söker dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgens korttidsvård och dagverksamhet. En stor uppgiftshelhet är planera, ansvara och leda omvårdnadspersonalen på de två enheterna.

1 Omvårdnadsledare t.f, 100% 1 st moderskapsvikariat under tidsperioden mars/ april 2019-31.08.2019 med ev. förlängning

Vi söker dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgens effektiveradeservice boende. En stor uppgiftshelhet är planera, ansvara och leda omvårdnadspersonalen på enheten.

För mera information:  Föreståndare Carina Hoffman,  tel. 531310 eller carina.hoffman@mariehamn.ax

Behörighetskrav: Sjukskötarexamen med registrerad yrkesrätt i  Valvira

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan med CV, skall vara äldreomsorgen i Mariehamn tillhanda senast 01.03.2018 kl. 10.00, helst per epost till pernilla.karlsson@mariehamn.ax

Adress:  Äldreomsorgen, PB 207, 22101 Mariehamn

 

Sidan uppdaterades