Omvårdnadsledare vik. och sjukskötare vik. sökes till äldreomsorgen

ÄLDREOMSORGEN I MARIEHAMN SÖKER NYA MEDARBETARE OCH HOPPAS ATT DU ÄR DEN VI SÖKER!

Du är en engagerad och ansvarstagande person med ett genuint intresse av att arbeta främst med äldre. Du trivs med självständiga arbetsuppgifter där Du tar egna initiativ men arbetar också gärna i team. Vi arbetar enligt principen att genom att utveckla och tillvarata kompetensen bland medarbetarna blir vi mer effektiva och når våra mål. Inom äldreomsorgen vill vi ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

VI SÖKER TILL TROBERGSHEMMET
1 omvårdnadsledare vikariat,  100% från maj 2019 till 31.08.2020
2 omvårdnadsledare vikariat, 100% från maj 2019 till september  2019 med möjlighet till ev. förlängning.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgens boende på olika vårdnivåer. En stor uppgiftshelhet är planera, ansvara och leda omvårdnadspersonalen på enheten. Den andra uppgiftshelheten är  att leda och delta i arbetet kring våra klienter.
Du blir en del av vårt omvårdnadsledarteam, där vi satsar på fortbildning  intern i ledarskap.

Arbetsspråket är svenska.
För mera information:  T.f Äldreomsorgschef Pernilla Karlsson,  tel. 018- 531 736 eller pernilla.karlsson@mariehamn.ax 
Behörighetskrav: Sjukskötarexamen med registrerad yrkesrätt i  Valvira, erfarenhet av ledarskap är meriterande.
Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

2 sjukskötare  vikariat, 100% från maj 2019 till januari 2020 med ev. möjlighet till förlängning.

Arbetsspråket är svenska.
För mera information:  T.f Äldreomsorgschef Pernilla Karlsson,  tel. 018- 531 736 eller pernilla.karlsson@mariehamn.ax
Behörighetskrav: Sjukskötarexamen med registrerad yrkesrätt i  Valvira.
Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

Äldreomsorgen är behjälplig med att söka boende.
Tillträde:  Vikariaten tillsätts efter hand
Ansökan med CV,  skickas till:  aldreomsorgen@mariehamn.ax eller  Äldreomsorgen, PB 207, 22101 Mariehamn

Sidan uppdaterades