Lektor i svenska och tyska

Vi söker lektor i svenska och tyska till Övernäs skola.

Mariehamn är en växande sjöfartsstad med drygt 11 000 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Med ett naturskönt läge, en hög kommunal servicenivå samt ett rikt kultur- och friluftsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i.

Mariehamns stads grundskolor ska ge alla barn utifrån ålder och individuella behov möjlighet till goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö.

I Mariehamn finns tre grundskolor, Strandnäs skola med årskurserna 1-9, Övernäs skola med årskurserna 1-9 och Ytternäs skola med årskurserna 1-6.

Lärare anställs i Mariehamns stad med placering i viss skola vid anställningens början. Den anställdes placering inom Mariehamns stad kan förändras beroende på behovet av personal.

Lektor i svenska och tyska till Övernäs Skola

Tjänsten är tillsvidare fr.o.m. 1.8.2018.

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du har ett positivt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. Du är en lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav för lärare framgår i Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom bildningsväsendet (FFS 986/1998).

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag och hälsointyg.

För mer information: Rektor Antti Eriksson: anders.eriksson@mariehamn.ax
tel. +358 (0)18 531 370

Ansökan med behörighetsintyg och CV, skall vara bildningsnämnden i Mariehamn tillhanda senast 24.5.2018 kl. 15.00, helst per epost jeanette.karla@mariehamn.ax
Adress: Bildningsnämnden, PB 5, 22101 Mariehamn

 

Sidan uppdaterades