Läromedelsutvecklare för tillfälliga uppdrag

Medborgarinstitutet i Mariehamn söker medarbetare till EU-projektet Flex-In – en flexibel väg till inklusion.

Projektet producerar nätbaserat kursmaterial i svenska för inflyttade, där det ingår kursmaterial om Åland och det åländska samhället. Det framtagna materialet ska sedan användas i kurser i svenska som andra språk på nivåerna A2 och B1. Kurserna går delvis som närstudiedagar och delvis som nätstudier.

Projektets syfte är ta fram ett flexibelt kursupplägg för vuxna inflyttade som av olika orsaker inte har möjlighet att delta i existerande kurser. Materialet kan även användas som stöd i de redan existerande kurserna.

Till projektet söker vi nu en eller flera

  • Läromedelsutvecklare för tillfälliga uppdrag

Läromedelsutvecklarens främsta arbetsuppgift är att producera nätbaserat studiematerial. Till arbetsuppgifterna hör produktion av texter, bildhantering, inspelning av ljudfiler och medverkande i filmer eller på bilder som sedan publiceras online. Materialet ska stöda de redan existerande läromedlen.

Arbetet förutsätter utmärkta kunskaper i svenska. Främst söker vi lärare med behörighet i svenska som andraspråk och/eller erfarenhet av SFI-undervisning. Erfarenhet av nätbaserat studiematerial är meriterande. Vi värdesätter även god samarbetsförmåga och noggrannhet.

Anställningstid: under vårterminen 2018 med start i januari (eller enligt överenskommelse).

För mera information: Maria Sommarström, tel. +358 (0)18 531 644,
+358 (0)40 822 76 34 eller e-post maria.sommarstrom@mariehamn.ax

Ansökan med CV lämnas in senast: 30.11.2017.

Adress: Flex-In, Medborgarinstitutet, Styrmansgatan 1, 22100 Mariehamn eller e-post maria.sommarstrom@mariehamn.ax

 

Projektet finansieras av medel från Europeiska socialfonden, Landskapet Åland och Svenska litteratursällskapet i Finland, Bo Backströms fond.
 
      
  

Sidan uppdaterades