Laborant sommarvikarie

Sommarvikariat som laborant

Laboranten skolas upp att sköta det dagliga arbetet med vattenanalyser, styrning av kemikaliedoserings utrustning och kalibrering av mätinstrument. Laboranten utför analyser på avloppsvattnet och slammet med avseende på bl.a. fosfor, kväve, nitrat, ammonium, BOD, COD samt suspenderade partiklar. Vi har mätutrustning för bl.a. pH, syre, ammonium, nitrat och ss som ska kalibreras och kontrolleras. Alla analyser dokumenteras i dagliga rapporter. Vi värdesätter flexibilitet och samarbetsförmåga.

Lämplig bakgrund är t.ex. studerande som läser biologi, kemi, miljö eller andra lämpliga inriktningar och har laboratorieerfarenhet. Arbetsspråket är svenska och Mariehamns stad är en rökfri arbetsplats.

Lön: ca. 2 300 euro/mån

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar: ca. mitten av juni

Arbetets varaktighet: ca 8 veckor

Arbetstid: 07-16, fredag 07-14.15

Skicka ansökan till: Skriftliga ansökningar med CV till tomas.morn@mariehamn.ax

Sista ansökningsdag: 18.03.2019

För mer information kontakta laborant LaDena Laine, tel. 531 592 eller Lotsbroverkets driftchef Tomas Mörn, tel. 531 591.

Sidan uppdaterades