Laborant till Lotsbroverket

Mariehamn är en växande sjöfartsstad med drygt 11 000 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Med ett naturskönt läge, en hög kommunal servicenivå samt ett rikt kultur- och friluftsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i.

Vi söker

  • Laborant till Lotsbroverket

Då vår nuvarande laborant går i pension söker vi nu en ny medarbetare. Arbetet är heltid och ordinarie tillsvidare anställning och startar 1.10.2017 eller enligt överenskommelse.

Laborantens huvuduppgifter är att samla in och utföra nödvändiga analyser av avloppsvatten och slam i enighet med verksamhetstillståndet, att utföra beställda avloppsvattenanalyser, att sammanställa analysresultat digitalt och att underhålla laboratorie- och mätutrustning. Laboranten rapporterar till driftingenjören.

Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper. Du är självgående, noggrann, positivt inställd både mot arbetsuppgifterna, arbetskollegor och chefer och du är nyfiken och intresserad. Du löser eventuella konflikter eller problem med diskussion. Du trivs med att arbeta självständigt i labbet, i nära samarbete med övrig personal.

Lotsbroverket är stadens avloppsreningsverk. Lotsbroverket är ett modernt reningsverk dimensionerat för 30 000 PE. Processen består av förfällning, biologisk kväverening och kemfällning. Slammet rötas i rötkammare där det produceras biogas som sedan utnyttjas internt i processen. Lotsbroverket styrs av ett modernt styrsystem och rapporterna skrivs i Excel i Windows miljö. Det arbetar totalt 6 personer på Lotsbroverket med drift och underhåll.

Staden har rökfri arbetstid.

Behörighetskrav är laborantexamen vid yrkesskola, yrkesgymnasium eller annan motsvarande naturvetenskaplig examen/utbildning på gymnasial nivå. Meriterande är tidigare erfarenhet av vattenanalyser.

För mera information: Driftingenjör Tomas Mörn, tel +358 18 5310, tomas.morn@mariehamn.ax  Frågor om arbetsuppgifter svarar laborant Gunilla Gull-Nummelin, +358 18 5310. Ansökan med meritförteckning och referenser skickas till tomas.morn@mariehamn.ax  eller till Mariehamns stad, Lotsbroverket, Tomas Mörn, Elverksgatan 1, AX- 22100 Mariehamn. Sista ansökningsdag är 25 september 2017.

Sidan uppdaterades