Äldreomsorgen söker en ny medarbetare för att arbeta med vårt 2 åriga projekt Drop-in!

Vi söker till Äldreomsorgen: Projekt anställning som Handledare 100%, under tidsperioden januari 2019-31.12.2020

Drop-in  handlar om lågtröskelverksamhet som möjliggör för de äldre att träffa andra, få rådgivning och svar på sina frågor. Det är ett projekt som riktar sig mot att utöka de tidiga insatserna och satsa  på förebyggande arbete och utveckla samarbetet med tredje sektorn . Målet är att öka delaktigheten och minska ensamheten. I servicekedjan kommer Drop-in verksamheten före den egentliga dagverksamheten och verksamheten riktar sig till äldre Mariehamnare.

Du är en engagerad och ansvarstagande person med ett genuint intresse av att arbeta främst med äldre. Du trivs med självständiga arbetsuppgifter där Du tar egna initiativ men arbetar också gärna i team. Vi arbetar enligt principen att genom att utveckla och tillvarata kompetensen bland medarbetarna blir vi mer effektiva och når våra mål. Inom äldreomsorgen vill vi ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

För mera information:  vik. Äldreomsorgschef Pernilla Karlsson,531 736 eller pernilla.karlsson@mariehamn.ax

Behörighetskrav: Ergoterapeut, Socionom YH eller motsvarande utbildning inom det sociala området

Tillträde: Enligt överenskommelse  under januari 2019

Ansökan med CV, skall vara äldreomsorgen i Mariehamn tillhanda senast 21.12.2018 kl. 10.00, helst per epost till pernilla.karlsson@mariehamn.ax

Adress:  Äldreomsorgen, PB 207, 22101 Mariehamn

Sidan uppdaterades