Dataskyddsombud ordinarie 50%

Vi söker till stadsledningens finanskansli ett dataskyddsombud på ordinarie deltid 50 % med början 1.1.2019.

Till uppgifterna som dataskyddsombud hör bland annat att ge råd och information inom staden angående EU:s dataskyddsförordning (GDPR), att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Detta ska ske i samarbete med Datainspektionen och vid behov med dataskyddsombud på Åda Ab.

Till anställningen hör även att bistå stadsledning och övriga förvaltningar i verkställigheten av IT-lösningar i samarbete med stadens IT-planerare.

Behörighetskrav

Examen på gymnasialstadienivå. Vidare utbildning inom relevanta områden samt erfarenhet av kommunal verksamhet och IT är meriterande

Vi värdesätter god kommunikations- och samarbetsförmåga då du i rollen kommer att hantera många interna och externa kontakter.

För mer information
Finanschef Peter Carlsson, tel. 531 220 eller e-post peter.carlsson@mariehamn.ax

Ansökan inlämnas senast 18.10.2018 kl. 15.00.
Adress: peter.carlsson@mariehamn.ax

Sidan uppdaterades