Administratör vik

Till avdelningen för socialservice söker vi nu en vik. administratör

Vi söker dig som vill vara med och utveckla stadens socialförvaltning. Du arbetar för hela förvaltningen och bistår samtliga avdelningar. Till dina arbetsuppgifter hör bland annat kundkontakt, telefonbetjäning, information, post- och ekonomihantering, statistik, registrering av ansökningar, arkivering etc. En stor uppgiftshelhet är att bistå socialarbetarna på avdelningen med administrativt arbete inom t.ex. handikappservice och utkomststöd.

Du bör vara organiserad, kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att handha kund- och klientkontakter. Tidigare erfarenheter av liknande arbete är önskvärt.

Platsen är ett vikariat under perioden 19.8-31.12.2019.

För mer information: socialservicechef Mikaela Brandt, tel. 531 719 eller e-post mikaela.brandt@mariehamn.ax
Ansökan med CV inlämnas senast: 27.06.2019 kl. 15.00 per epost till socialkansliet@mariehamn.ax.
Adress: Socialförvaltningen, PB 207, 22101 Mariehamn
Behörighetskrav: Merkantil utbildning eller annan lämplig examen på minst gymnasialstadiet

Sidan uppdaterades