Stipendier för studerande

Mariehamns stad delar årligen ut åtta stipendier till studerande med härkomst från Mariehamn. Stipendiets belopp är 750 euro.

För att räknas som en behörig sökande måste du:

  1. Ha studerat i minst tre terminer vid universitet- eller högskola eller studerat vid läroinrättning eller på gymnasialnivå mot en yrkesexamen.
  2. Bifoga en utredning över avlagda tentamina och uppnådda studieresultat i form av graderade betyg eller värdeomdömen. Dock kan motsvarande verifierade utredningar om studieframgångar bifogas ifall inte resultat redovisas under studietiden. Utredningen skickar du in per e-post till stadskansliet@mariehamn.ax eller per post till: Stadskansliet, Pb 5, 22101 Mariehamn. Märk försändelsen "Stipendieansökan" i ämnesraden eller på kuvertet.
  3. Fylla i ansökan nedanför. Vi ser gärna att du skriver en personlig motivering till varför just du ska tilldelas ett stipendium!

Se "Grunder för utgivande av Mariehamns stads stipendier" för fullständiga regler och anvisningar.

Senaste ansökningstid för Mariehamns stads stipendier gick ut 11 november 2016.
Välkommen med din ansökan nästa gång. Håll utkik här för nya ansökningstider i höst!

 

Sidan uppdaterades