3. Särskilda bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden kan avsätta en del av grundbidragsbeloppet till stiftelser, förbund och organisationer som bedriver allmännyttig verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden gör en bedömning och utvärdering av varje enskild bidragsansökan och fastställer utgående från detta bidragets storlek.

Sidan uppdaterades