2.2 Principer för projektbidrag

Projektbidrag beviljas för arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella och idrottsliga upplevelser.  Unga utövare prioriteras.

Projektbidrag kan sökas under två tillfällen under året, senast den 28 februari och senast den 31 augusti.

Kultur- och fritidsnämnden gör en bedömning och utvärdering av varje enskild bidragsansökan och fastställer utgående från detta bidragets storlek.

 Bidraget utbetalas retroaktivt mot redovisning.

Sidan uppdaterades