5. Övergångsbestämmelser

Punkten 1.1. i detta regelverk träder i kraft fr.o.m. 01.01.2014. Fram till det datumet tillämpas istället reglerna i punkt 2. Grundbidrag i Regler för kommunalt bidrag till föreningar i Mariehamns stad fastställda av stadsfullmäktige 1.3.1994.

Sidan uppdaterades