4. Indragning av bidrag

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om reduktion eller indragning av ovan nämnda bidrag om det framkommer att den bidragssökande avsiktligt inlämnat oriktiga uppgifter.  

Sidan uppdaterades