2.1 Allmänt om evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag skall sökas senast den 30 november året innan arrangemanget genomförs. Kultur- och fritidsnämnden tar ställning till de inkomna ansökningarna en gång årligen.

Bidraget utbetalas retroaktivt mot redovisning.

2.1.1 Principer för idrottsevenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan beviljas för

-          arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassig idrottslig underhållning och/eller

-          arrangemang som genererar inresande och övernattningar och ger positiva kringeffekter samt ger stadens idrottsanläggningar god PR.

Evenemangsstödet beviljas som

-          hyresstöd. Hyresstödet kan maximalt utgöra 50 % av arrangemangets hyreskostnad

och/eller

-            övernattningsbidrag för perioden 11 augusti fram till midsommar. Övernattningsbidraget beviljas i form av ett av kultur- och fritidsnämnden fastställt belopp per redovisad övernattning. Övernattningsbidraget kan maximalt utgöra 50 cent per övernattning.

2.1.2 Principer för kulturevenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan beviljas för

-          arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella upplevelser och/eller

-          arrangemang som genererar inresande och övernattningar och ger positiva kringeffekter samt ger staden god PR.

Kultur- och fritidsnämnden gör en bedömning och utvärdering av varje enskild bidragsansökan och fastställer utgående från detta bidragets storlek. 

Sidan uppdaterades