1.3 Aktivitetsbidrag

Bidraget är avsett att stödja regelbunden, återkommande gruppverksamhet bland barn och unga.

Bidraget beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar och liknande arrangemang.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer det belopp som beviljas per besök.  Som besök räknas en sammankomst som varar minst en timme. Aktivitetsbidraget beviljas endast för deltagare med hemkommun Mariehamn.

Gruppen skall bestå av minst 5 deltagare från Mariehamn i åldern från och med det år man fyllt 5 år,  till och med det år man fyllt 20 år.

Gruppen skall ha minst 5 sammankomster under året.

 Varje grupp skall vara ledarledd.

Bidraget söks retroaktivt på särskild blankett.  Sista ansökningsdagen för föregående år är den 28 februari.

Sidan uppdaterades