1.2 Hyresbidrag

Hyresbidraget är avsett för regelbunden, återkommande ungdomsverksamhet som inte kan hållas i de av stadens fastigheter och anläggningar som berättigar till hyresbefrielse för ungdomsverksamhet.  

Hyresbidrag beviljas för den andel verksamhetsdeltagare som har hemkommun Mariehamn samt är yngre än 21 år. Hyresbidrag beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar och liknande arrangemang.

Bidraget kan ges efter prövning och söks retroaktivt. Sista ansökningsdagen för föregående år är den 28 februari.

Sidan uppdaterades