Femstadssamarbetet

Mariehamn deltar sedan 1988 i ett samarbete med fyra finlandssvenska städer i södra Finland; Raseborg, Kimitoön, Hangö och Pargas.

En gång om året ordnas ett femstadsmöte, som cirkulerar mellan städerna. Varje möte har ett huvudtema och i mötet deltar ledande förtroendevalda och tjänstemän från städerna. I övrigt förekommer informella kontakter mellan stadsdirektörer och tjänstemän från städerna.

Femstadsmöten har hållits enligt följande; Pargas 2003, Mariehamn 2004, Karis 2005, Ekenäs 2006 och Hangö 2007, Pargas 2008, Mariehamn 2009, Kimitoön 2010, Raseborg 2011. Mötena har de senaste åren hållits sista torsdagen eller fredagen i augusti.

Senast år 2014 hölls femstadsmötet i Mariehamn med temat medborgardialog.

Sidan uppdaterades