Fältarna

Fältarna arbetar förebyggande med åländska ungdomar i ålder 13-17 år. Fältarna samarbetar bl.a. med ungdomsledarna, fritidsledarna, skolorna, polisen och socialkanslierna ute i kommunerna.

Fältarna har tystnads- och anmälningsplikt. Kontor finns i Nyfahlers, Styrmansgatan 2 A 2 (med ingång från bakgården) i Mariehamn.

Vi jobbar förebyggande, ett ord som kommer från prevention, som betyder att gå in före något händer. Här kan du läsa om hur vi arbetar i skolorna, tillsammans med vårdnadshavare och vad vi kan erbjuda för dig som är ung.

Lektioner i skolorna

Under hösten besöker vi alla sjuor för att berätta vad fältarna gör samt prata lite om bl.a. tobak. Vi träffar sjuorna en gång till då vi pratar etik och moral på nätet, dels för att bibehålla kontakten med eleverna men också för att det varit ett önskemål bland vuxna. För årskurs åtta och nio erbjuder vi lektioner om attityder till droger eller andra aktuella specialanpassade ämnen. Skärgårdsskolorna besöker vi minst en gång per år.

Minska ungdomars drickande

På föräldramöten i högstadiet berättar vi om ett program som är framtaget för att minska ungdomars drickande - Effekt. Vi kan medverka på andra föräldramöten enligt önskemål eller fungera som ett bollplank till den enskilda föräldern/vårdnadshavaren. Även du som jobbar i skolan är välkommen att höra av dig till oss med dina önskemål eller funderingar!

Enskilda ungdomsträffar

Syftet med att träffa oss kan vara väldigt varierande. Ämnen som berörs kan vara t.ex. kärleksbekymmer, bekymmer hemma, ensamhet eller problem i skolan. Ungdomsträffarna kan vara önskan av ungdomen själv, kompis, vårdnadshavare, skolpersonal eller av oss fältare. Socialkanslierna kan även ge i uppdrag att man som ungdom skall träffa oss med olika slutmål.

Familjesamtal som stöd

Om en ungdom t.ex. har varit berusad, snattat eller gjort något olagligt kan det vara en åtgärd av sociala myndigheter att ungdomen med vårdnadshavare skall komma till oss för något som vi kallar ett uppföljningssamtal. Många gånger kan det vara skönt att känna att händelsen diskuteras igenom på en neutral plats. Som vårdnadshavare kan du också kontakta oss och disskutera när du känner att du behöver råd och stöd med något.

Stöd vid polisförhör

Om du som ungdom (under 18 år) blir kallad till polisförhör får vi information om det. I det sammanhanget fungerar vi som en representant för de sociala myndigheterna, och vi är med på polisförhöret som stöd.

Vill du hitta på något med oss?

Ni ungdomar är alltid välkomna att ge förslag om det är något ni vill göra. Vi gör vårt bästa för att försöka genomföra det! Några ex. på vad vi gjort: spelat paintboll, haft spelkvällar med lite picknick, åkt på shoppingresor osv. Du som ungdom betalar en del själv.

För mer information och fakta kring droger och alkohol samt verktyg för diskussion om ämnet, kolla länkarna till höger under kolumnen "Självservice". Där har vi listat några bra och säkra sidor kring ämnet.

Sidan uppdaterades