Avgifter för äldreomsorg 2017

Både fasta och inkomstbaserade avgifter finns inom äldreomsorgen. Inkomstbaserade avgifter beräknas utifrån antingen skattepliktiga- eller nettoinkomster, beroende på vilken typ av äldreomsorg det gäller.

Regelbunden hemtjänst

Från 1.1.2017 tar äldreomsorgen i bruk en timbaserad klientavgift i hemtjänsten enligt beslut från socialnämnden 27.9.2016, § 65.

Antal personer Inkomstgräns Timmar/månad
     -5 tim 6-11 12-20 21-30 31-
1 573 15%         20%          25%        30%        35% 
2 1057 11% 14% 18% 21% 22%
3 1657 10% 13% 16%  18%  18%
4 2050 9% 10% 12% 14% 15% 
5 2481 9% 10%  11% 13% 13% 
6 2849 6% 10% 11% 11% 11%         

Exempel på beräkning av avgift för regelbunden hemtjänst:
1 persons hushåll
Betalningsförmåga (bruttoinkomster) 950 euro/månad
15 h /månad enligt vårdplan

950 € /månad – inkomstgränsen 573 € = 377 €
377 € x 25 %  = 94,25 €
Avgift 94,25 € /månad

För tillfälliga besök och trygghetslarm debiteras 9,50 €/besök.

Självkostnadspris för hemtjänsten är 58,50 €/timme.

Månadsavgift för hemtjänst och boende som är lägre än 10 euro uppbärs inte. 

Boendeservice

Effektiverat serviceboende - Trobergshemmet och Odalgården
Grundavgift: 41 €/månad
Serviceavgift: Betalningsförmåga (bruttoinkomster) – inkomstgränsen 573 € x 35 %, avgift
Måltidsavgifter: 11,45 €/dygn.
Hyra: Hyresbeloppet varierar beroende på kvadratmeter.

Institutionsboende - Trobergshemmet
För vårdtagare på Trobergshemmet fastställs en vårdavgift i enlighet med bestämmelserna i Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Månadsavgiften räknas ut på vårdtagarens nettomånadsinkomster så som pension, dividend m.m.
Avgiften är 85 % av nettomånadsinkomsterna, 15 % får vårdtagaren behålla, dock minst 107,00 €.  Om vårdtagaren har make eller maka kvarboende i det gemensamma hemmet och den hemmaboendes inkomst är lägre än vårdtagarens kan avgiften fastställas till 42,5 % av den gemensamma inkomsten.

Korttidsboende/Dagverksamhet
Närståendevård: 11,50 € / dygn
För korttidsboende: 38,80 €/dygn, upp till avgiftstaket 691 €/kalenderår, därefter 17,90 €/dygn
I väntan på permanent vårdplats: 1 – 3 mån, 38,80 €/dygn, efter 3 mån serviceavgift.
Dag/nattvård: 17,90 €/dag/natt
Transport till dagverksamhet: 4 €/dag, tur och retur

 

Matservice i hemmet:
Måltidsavgift: 7,90 €/portion 

Hemrehabilitering(HemRehab):
Besöksavgift 9,50 €/besök. Planerings- och första besöket debiteras inte.

Äldis:
TV-apparat: 30 €/månad

 

Läs mer

Sidan uppdaterades